38 08 75 40 post@andungen.com

Avd. Pytten

Avd. Dammen

Ansatte på avd. Pytten:

Pedagogisk leder: Julie Westerlund
Fagarbeider: Unni Helle
Assistent: Kenneth Larsen

Ansatte på avd. Dammen:

Pedagogisk leder: Margrethe Selseng
Pedagogisk leder: Jonas Norheim

Assistent: Nicolai G Korsbrekke
Assistent: Lene Føreland

Direktenr. 92 02 36 83

ANDEMOR

ANDRE AVDELINGER

Andungen Barnehage

Kontaktinformasjon


Adresse:
Andøyveien 101, 4623 Kristiansand
Tlf: 38 08 75 40
E-post: Send e-post her