38 08 75 40 post@andungen.com

Ansatte på avdelingen er:

Pedagogisk leder: Gunnhild Nordstrand Ose
Assistent: Nicolai G. Kornbrekke
Assistent: Kjell Gunnar Ytre-Eide
Spesialpedagog: Henriette Webb Verås
Ekstra assistent: Ksenja Wiik

Direktenr. 90 28 31 48

VILLANDEN

ANDRE AVDELINGER

Andungen Barnehage

Kontaktinformasjon


Adresse:
Andøyveien 101, 4623 Kristiansand
Tlf: 38 08 75 40
E-post: Send e-post her