38 08 75 40 post@andungen.com

Ansatte på avdelingen er:

Pedagogisk leder: Julie Westerlund 
Barnehagelærer/
pedagogisk leder: Jon Herdieckerhoff 

Assistent: Hege Wikstøl 
Assistent: Anne Kirsti Tønnessen (50%) /
Fagarbeider: Unni Helle 
Ekstra assistent: Fagarbeider Anette Grønli 
Spesialpedagog: Henriette Verås 

Direktenr. 90 81 15 79

LILLE AND

ANDRE AVDELINGER

Andungen Barnehage

Kontaktinformasjon


Adresse:
Andøyveien 101, 4623 Kristiansand

Tlf: 38 08 75 40
E-post: Send e-post her