38 08 75 40 post@andungen.com

Ansatte på avd. Knøttene:

Pedagogisk leder: Julie Westerlund 
Assistent: Kenneth Larsen
Fagarbeider: Rita Berge

Ansatte på avd. Knertene:

Pedagogisk leder: Lisbeth Hegna
Assistent: Kenneth Larsen
Assistent: Hege Wikstøl

Direktenr. 90 81 15 79

LILLE AND

ANDRE AVDELINGER

Andungen Barnehage

Kontaktinformasjon


Adresse:
Andøyveien 101, 4623 Kristiansand

Tlf: 38 08 75 40
E-post: Send e-post her