38 08 75 40 post@andungen.com

Ansatte, styret og samarbeidsutvalget

STYRET

Sven Farbrot

Sven Farbrot

Styreleder

Andøysløyfen 4
Tlf 97 15 13 90

Hilde Ulland

Hilde Ulland

Nestleder

Andøyfaret 113
Tlf 48 09 74 83

Arne Paulsen

Arne Paulsen

Medlem

Andøysløyfen 113
Tlf 46 95 85 88

Ole Hasaas

Ole Hasaas

Økonomiansvarlig

Andøyveien 13
Tlf 40 60 49 63

Unni Helle

Unni Helle

Personalets representant

Andøysløyfen 42
Tlf 41 20 47 00

Ann-Kristin Nilsen

Ann-Kristin Nilsen

Sektretær

Linnkjellveien 6C
Tlf 48 09 74 83

SAMARBEIDSUTVALGET

Maylinn Moberg Peersen

Maylinn Moberg Peersen

Leder

Hammerveien 15
Tlf 95 92 97 97

Are Westby

Are Westby

Vedlikeholdsleder

Andøysløyfen 85
Tlf 90 07 84 33

Stina Skeie

Stina Skeie

Foreldrekontakt

Fruens Alle’ 4
Tlf 99 09 08 29

Linda Olsen Kittelsen

Linda Olsen Kittelsen

Ansvarlig rengjøring/dugnad

Andøysløyfen 126
Tlf 92 28 34 59

Gunnhild N. Ose

Gunnhild N. Ose

Personalets representant

Andøyfaret 113
Tlf 48 09 74 83

Unni Helle

Unni Helle

Personalets representant

Andøysløyfen 42
Tlf 41 20 47 00

Ann-Kristin Nilsen

Ann-Kristin Nilsen

Sektretær

Linnkjellveien 6C
Tlf 48 09 74 83

ANSATTE

Ann-Kristin Nilsen

Ann-Kristin Nilsen

Daglig leder Administrasjon

48 09 74 83

Jon Yngve Herdieckerhoff

Jon Yngve Herdieckerhoff

Pedagogisk leder Lille And

40 49 88 75

Nina B. Øgrey

Nina B. Øgrey

Pedagogisk leder Andrik

91 34 75 34

Mari Brinis

Mari Brinis

Pedagogisk leder Villanden

95 77 27 29

Lisbeth Hegna

Lisbeth Hegna

Pedagogisk leder Andebu

91 16 40 18

Gunnhild N. Ose

Gunnhild N. Ose

Pedagogisk leder Andemor

93 49 91 30

Julie Westerlund

Julie Westerlund

Pedagogisk leder Lille And

48 04 06 14

Unni Helle

Unni Helle

Fagarbeider Lille And

41 20 47 00

Rita Berge

Rita Berge

Fagarbeider Andebu

93 02 51 13

Mette Kjær

Mette Kjær

Fagarbeider Andemor

91 52 41 50

Nicolai G. Kornbrekke

Nicolai G. Kornbrekke

Assistent, Andrik

91 51 47 16

Kenneth Larsen

Kenneth Larsen

Assistent Villanden

91 39 65 81

Bjørg Krogh

Bjørg Krogh

Assistent, Villanden

40 41 00 53

Kjell Gunnar Ytre-Eide

Kjell Gunnar Ytre-Eide

Assistent, Andemor

99 01 77 75

Randi Isaksen

Randi Isaksen

Assistent Andrik

97 11 08 84

Erlend Borge

Erlend Borge

Assistent Andebu

41 00 45 99

Hege Wikstøl

Hege Wikstøl

Assistent Lille And

91 18 10 65

Anne Kirsti Tønnessen

Anne Kirsti Tønnessen

Assistent Lille And

90 40 02 22

Nexhmije Mujai

Nexhmije Mujai

Kjøkkenassistent Hovedkjøkken

97 77 98 96

Anette Grønli

Anette Grønli

Ekstra assistent Lille And

99 45 37 75

Reidun H. Mørne

Reidun H. Mørne

Vikar

47 84 47 12

Delia Borcoman

Delia Borcoman

Vikar

41 63 86 67

Henriette W. Verås

Henriette W. Verås

Spesialpedagog

98 84 97 92

Marianne Eikaas

Marianne Eikaas

Spesialpedagog Andrik/Andebu

98 84 97 92

Anita Martinsen

Anita Martinsen

Spesialpedagog Andemor

41 50 20 26

Tomas Ljosdal Stene

Tomas Ljosdal Stene

Ekstra assistent

41 50 20 26