38 08 75 40 post@andungen.com

Ansatte, styret og samarbeidsutvalget

STYRET

Sven Farbrot

Sven Farbrot

Styreleder

Tlf 97 15 13 90

Kjell Henrik Johannesen

Kjell Henrik Johannesen

Nestleder

Tlf. 90 95 52 83

Arne Paulsen

Arne Paulsen

Medlem

Tlf 46 95 85 88

Kathrine Leirkjær-Støve

Kathrine Leirkjær-Støve

Økonomiansvarlig

Tlf. 48 99 92 88

Kenneth Larsen

Kenneth Larsen

Personalets representant

Tlf 91 39 65 81

Ann-Kristin Nilsen

Ann-Kristin Nilsen

Sektretær

Tlf 48 09 74 83

SAMARBEIDSUTVALGET

Maylinn Moberg Peersen

Maylinn Moberg Peersen

Leder

Tlf 95 92 97 97

Kristian Kjetså

Kristian Kjetså

Vedlikeholdsleder

Tlf 90 66 02 15

Cathrine Møvik

Cathrine Møvik

Foreldrekontakt

Tlf 95 97 29 57

Margrethe Selseng

Margrethe Selseng

Personalets representant

Tlf. 90 05 91 51

Kenneth Larsen

Kenneth Larsen

Personalets representant

Tlf 91 39 65 81

Ann-Kristin Nilsen

Ann-Kristin Nilsen

Sektretær

Tlf 48 09 74 83

ANSATTE

Ann-Kristin Nilsen

Ann-Kristin Nilsen

Daglig leder Administrasjon

48 09 74 83
Jonas Norheim

Jonas Norheim

Pedagogisk leder

91 60 64 45

Nina B. Øgrey

Nina B. Øgrey

Pedagogisk leder

91 34 75 34

Ole Aadnegard Larsen

Ole Aadnegard Larsen

Pedagogisk leder

90 04 88 41

Lisbeth Hegna

Lisbeth Hegna

Pedagogisk leder

91 16 40 18

Gunnhild N. Ose

Gunnhild N. Ose

Pedagogisk leder

93 49 91 30

Julie Westerlund

Julie Westerlund

Pedagogisk leder

48 04 01 64

Unni Helle

Unni Helle

Fagarbeider

41 20 47 00
Rita Berge

Rita Berge

Fagarbeider

93 02 51 13

Mette Kjær

Mette Kjær

Fagarbeider

91 52 41 50

Nicolai G. Kornbrekke

Nicolai G. Kornbrekke

Assistent

91 51 47 16

Kenneth Larsen

Kenneth Larsen

Assistent

91 39 65 81

Bjørg Krogh

Bjørg Krogh

Assistent

40 41 00 53

Kjell Gunnar Ytre-Eide

Kjell Gunnar Ytre-Eide

Assistent

99 01 77 75

Margrethe Selseng

Margrethe Selseng

Pedagogisk leder

90 05 91 51 

Erlend Borge

Erlend Borge

Assistent

41 00 45 99

Hege Wikstøl

Hege Wikstøl

Assistent

91 18 10 65

Reidun H. Mørne

Reidun H. Mørne

Ekstra assistent

47 84 47 12

Nexhmije Mujai

Nexhmije Mujai

Kjøkkenassistent

97 77 98 96

Anette Grønli

Anette Grønli

Fagarbeider

99 45 37 75

Mathias Moksnes

Mathias Moksnes

Vikar

45 20 11 63 

Kari Borgersen

Kari Borgersen

Vikar

45 20 11 63 

Tonje Gislefoss

Tonje Gislefoss

Barnehagelærer

92 63 31 09 

Ksenja Wiik

Ksenja Wiik

Ekstra assistent

45 86 95 96 

Randi Isaksen

Randi Isaksen

Assistent