38 08 75 40 post@andungen.com

Ansatte på avdelingen er:

Pedagogisk leder: Gunnhild Nordstrand Ose
Fagarbeider: Mette Kjær
Assistent: Kjell Gunnar Ytre-Eide
Spesialpedagog: Henriette Webb Verås og Anita Martinsen
Ekstra assistent: Tomas Josdal Stene

Direktenr. 92 02 36 83

ANDEMOR

ANDRE AVDELINGER

Andungen Barnehage

Kontaktinformasjon


Adresse:
Andøyveien 101, 4623 Kristiansand
Tlf: 38 08 75 40
E-post: Send e-post her