38 08 75 40 post@andungen.com

Ansatte på avdelingen er:

Pedagogisk leder: Ole Aadnegard Larsen
Fagarbeider: Mette Kjær
Assistent: Erlend Borge
Spesialpedagog: Henriette Webb Verås
Ekstra assistent: Anita Bygland

Direktenr. 92 02 01 76

ANDEBU

ANDRE AVDELINGER

Andungen Barnehage

Kontaktinformasjon


Adresse:
Andøyveien 101, 4623 Kristiansand
Tlf: 38 08 75 40
E-post: Send e-post her