38 08 75 40 post@andungen.com

Andungen Barnehage

Det viktigste i livet er å være lykkelig. Ha en hverdag der en får være sammen med sine venner. Der en får tid til å leke. Der en får utfordringer å strekke seg etter. Der en hele tiden lærer nye ting.

….der de får barna til å føle seg verdifull. Der barnet får lov til å bruke sine ressurser. Der det alltid er et fang for trøst. Det viktigste i livet er å ha mange fine minner å tenke tilbake på, og samtidig vite at det vil skje noe nytt rundt neste sving. Det viktigste i jobben for oss voksne i Andungen er å vite at vi til enhver tid prøver å gi barna mest mulig av denne lykken.

KONTAKTINFORMASJON

Adresse: Andøyveien 101, 4623 KRS
Telefon: 38 08 75 40
E-post: Send e-post her

VÅRE AVDELINGER

ANDEMOR

LILLEAND

ANDRIK

ANDBU

VILLANDEN

Ansatte, styret og samarbeidsutvalget

Søke barnehageplass
Søknadsfrist 1. mars:

Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratet